سیما دیرباز

مدیر ارشد

مهدی رحیمی

مدیر ارشد اجرایی

امید حق‌شناس

مدیرعامل

علی جزایری

مدیر ارشد فناوری

هانیه توسلی

بازاریاب

هاینه بهرامی

رئیس امور مالی